خدمات مشتری

About خدمات مشتری

خدمات مشتری

به خاطر این که تبلیغات ما مستقیماً برای خارجی هایی هست که قصد سرمایه گذاری در ترکیه رو دارن به مشتری هامون
سرویس هایی رو ارائه می دهیم که بتوانند به سادگی و با امنیت کامل این سرمایه گذاری را انحام بدهند.
خدمات ما به دو بخش تقسیم می شوند. خدمات

حین فروش:

1 .مشاوره رایگان
2 .سرویس رایگان فرودگاهی
3 .تور رایگان سرمایه گذاری
4 .افتتاح حساب بانکی

خدمات پس از فروش:

1 .ترنسفر بدون کمیسون سرمایه با مناسب ترین نرخ
2 .فروش بدون کمیسیون ملک به دلیل قرارداد مستقیم با صاحبین پروژه
3 .پیگیری رایگان تمام مراحل اداری ثبت سند و مالکیت قطعی
4 .راه اندازی سرویس های عمومی ملک مثل ) آب ، گاز، برق و اینتن ت(
5 .اخذ و تمدید رایگان اقامت ترکیه به صورت
6 .اخد رایگان تابعیت و پاسپورت ترکیه
7 .گارانتی سه سال لوازم برقی مو جود داخل ملک
8 .5 سال گارانتی کیفی ملک
9 .20 %تخفیف برای خرید لوازم منزل در صورت خرید خرید از فروشگاه های تخت قرارداد
10 .هات الین 7/24 ترجمه رایگان تا 3 ماه در صورت نیاز و بروز مش کل
11 .انجام پروسه ثبت نام فرزندان در مدارس دولتی و یا خصوصی
12 .مشاوره و ارائه برنامه های سرمایه گذاری ایمن در ترکیه
13 .باز فرو ش بدون کمیسیون ملک خریداری شده از ما
14 .مدیریت امالک خریداری شده اعم از اجارهدادن ملک و غیره
در حال حاظر ما به صورت تخصصی در شهر استانبول در حال فعالیت هستیم و با 150بیشتر پروژه ی تائید شده به صورت م ستقیم
و بدون هیچ واسطه ای قرار داد فروش داریم
یعنی تقریبا 4 پروژه ساختمانی در هر کدون از مناطق 39 گانه استانبول

Language: عربي، فارسي, English ، tukçe

No listing found.

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare