بیوک چکمجه

بیوک چکمجه (Büyükçekmece)

بیوک چکمجه استانبول کجاست؟ منطقه بیوک چکمجه استانبول  یکی از مهم ترین و مدرن ترین مناطق استانبول که خود از 39 بخش تشکیل شده که هر کدام توسط شهرداری مربوط به خود اداره میشوند .این منطقه استانبول در قسمت اروپایی استانبول و به...

Compare listings

Compare